دپارتمان زبان های خارجه
مشخصات
فایل : فایل ندارد
مدرک اعطایی : ...
بازدید : 445

آموزش زبان آلمانی

دوره آموزشی دپارتمان زبان های خارجه
تاریخ شروع
ماهانه
تاریخ پایان
متغیر
مدرس
استاد دولتخواه

آموزش زبان آلمانی در موسسه زبان هدف پایا از سطح a1شروع شده و تا سطح c2ادامه میابد دانشجویان ودانش پژوهان آموزش زبان آلمانی بر حسب نیاز خود آموزش زبان آلمانی از سطح a1شروع کرده و تا شروع کرده وتا هر سطحی که مایل باشند در موسسه زبان آلمانی هدف پایا میتوانند ادامه تحصیل دهند و مدرک معتبر موسسه زبان آلمانی هدف پایا را دریافت دارند
متدآموزشی موسسه زبان آلمانی هدف پایا همواره براساس متد توصیه شده از سوی بخش فرهنگی سفارت آلمان در تهران میباشد جدید ترین و به روز ترین متد آموزشی زبان آلمانی امروزه به نام starten wirمیباشد که یک متد جدید وکاملا به روز است
این متد از سطح مقدماتی a1شروع میشود و تا سطوح بالاتر ادامه میابد
تقسیم بندی هر سطح در زبان آلمانی به صورت زیر میباشد
دوره a1که خود به دوره های زیر تقسیم میشود a1-1/a1-2
دوره های a2به این صورت :a2-2/a2.1
و دوره ی b1به دودوره ی b1.2/b1.1
و دوره ی b2به 4 دوره بزرگتر تقسیم بندی میشود
و دوره ی c1نیز چنین تقسیم بندی میشود
C1.1/c1.2/c1.3

بخش نظرات غیر فعال است

بخش نظرات غیر فعال است

مطلبی موجود نیست