دپارتمان زبان های خارجه

آموزش زبان انگلیسی: دپارتمان زبان انگلیسی مجتمع فنی هدف پایا به صورت تخصصی در حوزه برگزاری دوره آیلتس، دوره مکاتبات تخصصی و زبان انگلیسی و دوره های مکالمه از مبتدی تا پیشرفته است. این دپارتمان با بهره مندی از اساتید توانمند حوزه زبان انگلیسی دوره های تخصصی را برگزار می کند. دپارتمان آموزش زبان انگلیسی مجتمع فنی هدف پایا ، به صورت تخصصی فعالیت کرده و دوره های آن به صورت کاربردی، کارگاهی و Case Study و مهارتی برگزار می شود. آموزش زبان انگلیسی در دنیای امروز از اهمیت بالایی برخوردار است. بیشتر مردم برای بالابردن توانایی صحبت کردن خود به دنبال کلاس مکالمه زبان انگلیسی هستند. دوره های تضمینی مجتمع فنی هدف پایا به صورت کلاس آموزش مکالمه زبان انگلیسی فشرده، کلاس آیلتس فشرده، آموزش گرامر و کلاس های بحث آزاد در سطوح گوناگون ارائه می شود. آموزش زبان انگلیسی نکته ای بسیار کلیدی است که به صورت تخصصی چه درقالب کلاس آموزش خصوصی زبان انگلیسی و چه در قالب کلاس های عمومی زبان انگلیسی در مجتمع فنی هدف پایا در حال برگزاری است. هر یک از این دوره ها سطوح مختلفی از کتاب های تخصصی آموزش زبان انگلیسی و دوره آیلتس را در بر می گیرند. زبان انگلیسی بسیار فرار است و باید توسط اساتید کار آزموده و با تجربه ی بالا و دارای مدرک زبان با رتبه ی بالا تدریس شود.اساتید دپارتمان آموزش زبان انگلیسی مجتمع فنی هدف پایا دارای تجربه ی تدریس در دانشگاه و همچنین دارای مدرک TTC از کانادا و انگلیس می باشند. از این رو بهره وری این دوره ها بالاست و می تواند باعث افزایش مهارت های فردی و جمعی دانشپذیران شود.

1
2