دپارتمان زبان های خارجه
مشخصات
فایل : فایل ندارد
مدرک اعطایی : ***
بازدید : 387

مترجمی همزمان

دوره آموزشی دپارتمان زبان های خارجه
تاریخ شروع
ماهانه
تاریخ پایان
متغیر
مدرس
متغیر

دوره های فوق العاده کاربردی مترجمی همزمان زیر نظر یکی از اساتید مجرب این دوره را از دست ندهید. تازگی و تنوع را در موسسه ما بیابید. 

بخش نظرات غیر فعال است

بخش نظرات غیر فعال است

مطلبی موجود نیست