دپارتمان زبان های خارجه
مشخصات
فایل : فایل ندارد
مدرک اعطایی : ***
بازدید : 56

مترجمی همزمان

دوره آموزشی دپارتمان زبان های خارجه
تاریخ شروع
ماهانه
تاریخ پایان
متغیر
مدرس
متغیر

دوره های فوق العاده کاربردی مترجمی همزمان زیر نظر یکی از اساتید مجرب این دوره را از دست ندهید. تازگی و تنوع را در موسسه ما بیابید. 

بخش نظرات غیر فعال است

بخش نظرات غیر فعال است

مطلبی موجود نیست