دپارتمان حسابداری و علوم مالی
مشخصات
فایل : فایل ندارد
مدرک اعطایی : ...
بازدید : 369

دوره حسابداری مالیاتی

دوره آموزشی دپارتمان حسابداری و علوم مالی
تاریخ شروع
ماهانه
تاریخ پایان
متغیر
مدرس
جناب آقای شکرزاده

دوره آموزش حسابداری مالیاتی جهت آشنایی و تسلط شما بر مباحث و قوانین مالیاتی در موسسه هدف پایا برگزار می شود.

در انتهای این دوره شما قدار خواهید بود که به راحتی مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده شرکت های مختلف را محاسبه کنید. جهت آشنایی بیشتر با مباحث این دوره آموزشی ادامه این مطلب را دنبال نمایید.

سرفصل کلی دوره:

  • آموزش قوانین مالیات های مستقیم
  • آموزش قوانین مالیات بر ارزش افزوده
  • آموزش گزارش معاملات فصلی

جزئیات کلی : ثبت نام در نظام مالیاتی، بررسی مالیات های تکلیفی، محاسبه مالیات حقوق، ثبت و کنترل دفاتر قانونی، حاسبه هزینه های موجه، قابل قبول و استهالک، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، اصالح و ارسال فهرست معامالت فصلی، محاسبه مالیات و تنظیم اظهار نامه مالیاتی، انجام دفاع مالیاتی.

بخش نظرات غیر فعال است

بخش نظرات غیر فعال است

مطلبی موجود نیست