دپارتمان فناوری اطلاعات و کامپیوتر
مشخصات
فایل : فایل ندارد
مدرک اعطایی : بین المللی
بازدید : 323

کامپیوتر را از کجا شروع کنم؟

دوره آموزشی دپارتمان فناوری اطلاعات و کامپیوتر
تاریخ شروع
هرهفته
تاریخ پایان
متغیر
مدرس
****

آیا سوال شما این است که کامپیوتر را از کجا میتوان شروع کرد ؟

بخش نظرات غیر فعال است

بخش نظرات غیر فعال است

مطلبی موجود نیست